logo logo

Jak legalnie zaciągnąć pożyczkę?

Kilkanaście ostatnich lat było czasem, kiedy byliśmy świadkami normalizowania się rynku błyskawicznych pożyczek, zwłaszcza pożyczki bez BIK stały się bardziej opłacalne i dostępne. Głównie narodziny pożyczek udzielanych bez weryfikacji okryte są raczej podejrzaną sławą, wtedy to wiele osób musiało płacić kolosalne odsetki, kiedy nie doczytali szczegółowo umowy – zastanawiające jest, że taki właśnie rodzaj zobowiązań budził od zarania znaczne zastrzeżenia, ponieważ często funkcjonował na granicy prawa.

Pierwsza dekada zobowiązań tego rodzaju bazowała na wpisywaniu do umów zapisów o karnych odsetkach czy dodatkowych opłatach administracyjnych, a duża część klientów brała kredyty, ciesząc się, że w ogóle ma taką możliwość, nie przeznaczając czasu na analizowanie zapisów umowy. Obecnie, kiedy chcemy wziąć pilną pożyczkę, nie musimy już lękać się prób wyłudzenia, dlatego że prawo chroni juz konsumenta przed takimi próbami wyłudzenia – można tylko cieszyć się, że pożyczka dla zadłużonych z komornikiem udostępniane na podobnych zasadach nie mają dziś podstaw bytu. Nie można zapominać, że to media, szczególnie lokalne, które podawały pojedyncze sprawy oszustwa, pomogły w ukróceniu opisywanych procederów – opinia społeczna dzięki podawaniu do publicznej wiadomości informacji o oszustach była ostrzegana, dodatkowo zaś sprawą zajmowały się właściwe służby państwowe. Niestety powinniśmy mieć na uwadze, że wiele osób zostało doprowadzonych do bankructwa przez nieuczciwą praktykę pożyczkową, tracąc czasami dorobek całego życia, w tym dom czy mieszkanie, zaś cały ten proceder poprzez wykorzystywanie luk w prawie funkcjonował legalnie.

bottom